3 Account
Contact us
4 Info

Politica de confidențialitate

pentru datele cu caracter personal primite și prelucrate de magazinul online ledmarket.md

     Această Politică de confidențialitate a datelor cu caracter personal (în continuare - Politica de confidențialitate) se aplică tuturor informațiilor pe care magazinul online ledmarket.md le poate primi despre Utilizator atunci când utilizează site-ul web al magazinului online. Folosind măsurile tehnice și organizatorice pentru protejarea datelor, magazinul online va prelucra datele personale ale Utilizatorului în cantitatea și modul cerute și permise de legile Republicii Moldova.Folosirea de către Utilizator a site-ului înseamnă acceptarea Politicii de confidențialitate și condițiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului. În cazul dezacordului cu condițiile Politicii de confidențialitate, Utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ului companiei ledmarket.md. Administrația site-ului nu verifică și nu este responsabilă de autenticitatea datelor cu caracter personal, furnizate de către Utilizatorul site-ului.

1. OBIECTUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

     Această Politică de Confidențialitate stabilește obligațiile Administrației site-ului web al magazinului online de a nu dezvălui și asigura regimul de protecție a confidențialității datelor cu caracter personal, pe care Utilizatorul le furnizează la solicitarea Administrației site-ului, atunci când plasează o comandă pentru achiziționarea bunurilor. Datele cu caracter personal, care pot fi prelucrate în cadrul prezentei Politici de confidențialitate, se oferă de către Utilizator prin completarea formularului pe site-ul dat în secțiunea „Coșul” și includ în sine următoarele: 

- Numele, prenumele Utilizatorului

- Telefonul de contact al Utilizatorului

- Adresa poștei electronice (e-mail)

- Adresa de livrare a mărfii

2. SCOPUL UTILIZARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE UTILIZATORULUI

Administrația site-ului poate utiliza datele personale ale Utilizatorului pentru:

- Identificarea Utilizatorului înregistrat pe site cu scopul de a plasa o comandă

- Determinarea locației Utilizatorului pentru a asigura securitatea acestuia și prevenirea fraudelor

- Stabilirea de feedback cu Utilizatorul, inclusiv trimiterea de notificări, cereri privind utilizarea site-ului web al magazinului online, furnizarea de servicii, procesarea cererilor și a cererilor de la Utilizator

- Confirmarea veridicității și plenitudinii datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator

-Confirmarea prealabilă a Utilizatorului cu privire la starea comenzii

-Acordarea Utilizatorului unui suport eficient în cazul în care apar probleme legate de utilizarea Site-ului sau a livrării

- Furnizarea Utilizatorului cu acordul său, actualizări ale produselor, oferte speciale, informații despre prețuri, buletine informative și alte informații în numele magazinului online.

3. MODALITĂȚILE ȘI TERMENII DE PRELUCRARE A INFORMAȚIILOR

3.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se execută fără limitare de termen, prin orice metodă legală, inclusiv în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, prin/fără folosirea mijloacelor de automatizare.

3.2. Utilizatorul este de acord cu faptul că Administrația site-ului are dreptul să transmită datele cu caracter personal persoanelor terțe, în special, serviciilor de curierat, organizațiilor poștale, operatorilor de telecomunicații, pentru a livra comanda Utilizatorului, care a fost procesată pe site-ul magazinului online.

3.3. Datele personale ale Utilizatorului pot fi transferate către organele autorizate ale puterii de stat a Republicii Moldova numai pe motive și în modul stabilit de legislația Republicii Moldova.

3.4. Administrația site-ului ia măsuri organizatorice și cele tehnice, care sunt necesare pentru protecția informațiilor personale ale Utilizatorului de acces abuziv sau accidental, de modificarea, distrugerea, copierea, răspândirea și blocarea acesteia, precum și de alte acțiuni ilegale ale persoanelor terțe;

3.5. Administrația site-ului împreună cu Utilizatorul, ia toate măsurile necesare de prevenire a pagubelor sau ale altor consecințe negative, cauzate de pierdere sau prin divulgarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului. În cazul pierderii sau dezvăluirii datelor cu caracter personal, Administrația site-ului informează Utilizatorul despre pierderea sau dezvăluirea datelor cu caracter personal.

 

4. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

4.1. Utilizatorul este obligat:

- Să ofere informații fiabile cu privire la datele cu caracter personal, necesare pentru utilizarea site-ului.

- Să actualizeze și sa completeze informațiile oferite cu privire la datele cu caracter personal, în caz de modificare a acestora.

4.2. Administrația site-ului este obligată:

- Să utilizeze informația obținută doar în scopurile prevăzute în cap. 2 al prezentei Politici de confidențialitate.

- Să asigure stocarea de informații confidențiale în secret, să nu divulge, fără permisiunea prealabilă scrisă a Utilizatorului, precum și să nu efectueze vânzarea, schimbul, publicarea sau divulgarea în alte moduri posibile transmiterea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului, cu excepția articolelor 3.2. și 3.3. din prezenta Politică de confidențialitate

- Să ia măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului

- Pentru a bloca datele cu caracter personal legate de Utilizatorul respectiv din momentul contactării sau solicitării Utilizatorului sau reprezentantului său legal sau organismului autorizat pentru protecția drepturilor persoanelor vizate pentru perioada de verificare, în cazul dezvăluirii datelor cu caracter personal inexacte sau a unor acțiuni ilegale.

 5. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

     Administrația site-ului, care nu și-a îndeplinit obligațiile, este responsabilă pentru pierderile suferite de Utilizator în legătură cu utilizarea nelegală a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. 3.2 și 3.3 din această Politică de confidențialitate.În cazul pierderii sau divulgării informației confidențiale, Administrația site-ului nu poartă răspundere, în cazul în care aceste informații confidențiale:

- Au devenit publice înainte de pierderea sau divulgarea acestora

- Au fost primite de la o parte terță până la momentul obținerii acestora de către Administrația site-ului

- Au fost divulgate cu acordul Utilizatorului.

6. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

6.1. Înainte de a solicita instanței o cerere pentru litigiile care decurg din relația dintre Utilizatorul site-ului web al magazinului online și Administrarea site-ului, este obligatoriu să depuneți o cerere (o propunere scrisă pentru soluționarea voluntară a litigiului).

6.2. Beneficiarul revendicării, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii revendicării, va notifica în scris solicitantului rezultatele examinării creanței.

6.3. În cazul în care nu se va ajunge la un acord, litigiul va fi înaintat spre examinare autorității judiciare, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

6.4. Legislația actuală a Republicii Moldova se aplică prezentei Politici de confidențialitate și relației dintre Utilizator și Administrația site-ului.

7. TERMENI SUPLIMENTARE

     Administrația site-ului are dreptul de a face modificări ale acestei Politici de confidențialitate fără acordul Utilizatorului. Noua Politică de confidențialitate intră în vigoare din momentul publicării pe site-ul web al magazinului online, cu excepția cazului în care noua versiune a Politicii de confidențialitate.Toate sugestiile sau întrebările referitoare la această Politică de confidențialitate trebuie raportate la e-mail [email protected].

Search

You can try some popular tags here:

Account

No account?
Create one here
4